Príspevok uznanému športu športovým klubom s aktívnou mládežou

 

Sprievodný list k žiadosti o úhradu účtovných dokladov:

 

 

            Žiadame Vás o úhradu účtovných dokladov v sume  362,49 , ktorých predmetom plnenia je/sú:

1.) Kurz: Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote

2.) Šachová prednáška - GM Róbert Cvek

3.) Nákup knihy „Šachy základy taktiky“  11ks

 

Uvedená cena účtovných dokladov je  vyššia ako priradený príspevok nášmu športovému klubu pre príslušný rok.

 

Odôvodnenosť oprávnenosti nákladov na tieto položky zdôvodňujeme nasledovne:

Jedná sa o náklady na tréningový proces.

 

Vyúčtovanie prostriedkov

 

Interné číslo účtovného dokladu

Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu

Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu

Popis úhrady

Dodávateľ plnenia

Skutočne uhradená suma
(eur)

42

201710132

29.6.2017

Zálohová faktúra na Kurz: Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote

Bc. Vladimír Jacko – Šachové tréningy

75,00

201730115

30.6.2017

Vyúčtovacia faktúra

Bc. Vladimír Jacko – Šachové tréningy

0,00

 

50

19

14.7.2017

Faktúra za šachovú prednášku v dňoch 13.-14.7.2017

Robert Cvek, Krnov 79 401, CZ

200,00

73

171040

25.10.2017

Faktúra – nákup kníh

Miroslav Pálka,

905 01 Senica

 

89,00