Športový klub šachu


Elokalkulátor

Návod na použitie: Vyplníte požadované údaje do tabuľky a spodnými tlačítkami si navolíte, čo má elokalkulátor spočítať - výsledné elo či performance. Koeficient rozvoja se určí nasledovne:
Pre hráčov s OK vyšším než 2399 K=10
Pre hráčov s OK nižším než 2400 K=15
Pre hráčov mladších ako 20 rokov s OK nižším než 2200 K=25
Pro výpočet prvého ela nevyplňajte svoje elo a pre výpočet použite tlačítko performance.

ELO kalkulátor
Tvoje ELO: Koeficient rozvoja:
ELO súpeov: Počet partií:
Výsledné ELO: Počet bodov:

Späť na hlavnú stránku